จำนวนสติ๊กเกอร์ต่อแผ่น

จำนวนสติ๊กเกอร์ต่อแผ่น ขนาดA3 จำนวนสติ๊กเกอร์ต่อแผ่น ขนาดA3+ จำนวนสติ๊กเกอร์ต่อแผ่น ขนาดใหญ่พิเศษ

ขนาดแผ่นสติ๊กเกอร์ ขนาดสติ๊กเกอร์ จำนวนที่ได้(ประมาณ)
ขนาด A3 3 x 3 96 ดวง/แผ่น
ขนาด A3 4 x 4 54 ดวง/แผ่น
ขนาด A3 5 x 5 35 ดวง/แผ่น
ขนาด A3 6 x 6 24 ดวง/แผ่น
ขนาด A3 7 x 7 15 ดวง/แผ่น
ขนาดแผ่นสติ๊กเกอร์ ขนาดสติ๊กเกอร์ จำนวนที่ได้(ประมาณ)
ขนาด A3+ 3 x 3 117 ดวง/แผ่น
ขนาด A3+ 4 x 4 63 ดวง/แผ่น
ขนาด A3+ 5 x 5 40 ดวง/แผ่น
ขนาด A3+ 6 x 6 28 ดวง/แผ่น
ขนาด A3+ 7 x 7 20 ดวง/แผ่น
ขนาดแผ่นสติ๊กเกอร์ ขนาดสติ๊กเกอร์ จำนวนที่ได้(ประมาณ)
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 x 3 520 ดวง/แผ่น
ขนาดใหญ่พิเศษ 4 x 4 300 ดวง/แผ่น
ขนาดใหญ่พิเศษ 5 x 5 195 ดวง/แผ่น
ขนาดใหญ่พิเศษ 6 x 6 130 ดวง/แผ่น
ขนาดใหญ่พิเศษ 7 x 7 95 ดวง/แผ่น
ขนาดใหญ่พิเศษ 8 x 8 70 ดวง/แผ่น