ร้าน ล้างฟิล์ม

ร้าน ล้างฟิล์ม ทั้ง ล้างฟิล์มสี ล้างฟิล์มขาวดำ ล้างฟิล์มสไลด์ ล้างฟิล์มหนังขาวดำ ล้างฟิล์มหนังสี ราคาถูก รอรับได้ถึงบ้าน

ชนิดฟิล์ม ขนาดฟิล์ม ราคา
ฟิล์มสี 135/120 130 บาท
ฟิล์มขาวดำ 135/120 210 บาท
ฟิล์มสไลด์ 135/120 360 บาท
ฟิล์มหนังขาวดำ/สี 135/120 210 บาท